Scroll naar boven

Privacyverklaring

Sticky Chapters neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacyverklaring zal duidelijk worden welke gegeven verwerkt worden, en met welk doel dit gedaan wordt. Daarnaast kun je in dit Privacyverklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor vragen over jouw privacy kun je contact opnemen met info@stickychapters.nl.

Artikel 1 | Sticky Chapters

Sticky Chapters is een eenmanszaak, kantoorhoudende te Hoogblokland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51953277. Sticky Chapters is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 2 | Gebruik van gegevens

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van jou verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken jouw naam, e-mail, bedrijfsnaam en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld je naam bij een referentie of andere bijzondere persoonsgegevens die wij hebben verwerkt door jou, je bedrijf en andere betrokkenen te filmen. Wij gebruiken deze gegevens om een zo fijn mogelijke samenwerking te realiseren en van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze samenwerking en overeenkomst. Wij zullen de gegevens tot 5 jaar na onze overeenkomst bewaren.

Wij maken gebruik van een showcase (ook wel portfolio genoemd) op onze website en social media kanalen om eerder werk aan klanten, onze huidige en potentiële, te laten zien. Wij verwerken hierin jouw naam of naam van de contactpersoon en gemaakt beeld wanneer jij hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor hebt gegeven. Wij bewaren de content tot onbeperkt in ons archief, mits jij eerder een verzoek doet tot verwijdering van beeld uit ons showcase.

Voor financiële administratie verwerken wij jouw naam, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw-nummer, klantnummer, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC) en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken en de klus dus niet voltooien. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Hierna zullen wij deze gegevens van jou verwijderen.

Enkele persoonsgegevens zijn voor ons van commercieel belang om te gebruiken voor marketingdoeleinde. Wij verwerken jouw naam en social media account voor social media marketing. Uiteraard zullen wij deze gegevens verwijderen zodra jij aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google en zijn aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Sticky Chapters worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Sticky Chapters worden geplaatst kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij jouw naam, bedrijfsnaam, foto en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor ons. Recensies over onze diensten kunnen wij op onze website plaatsen uit commercieel belang en zullen wij verwijderen wanneer deze niet meer representatief zijn voor onze dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.

Artikel 3 | Verkrijgen van gegevens

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt of omdat Sticky Chapters gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partij is MoneyMonk, waarbij wij onder andere jouw KvK-nummer kunnen vinden. Daarnaast kunnen we jouw gegevens verkregen hebben wanneer jij aanwezig bent tijdens een opname of productie die door ons wordt geproduceerd of wanneer jij een product aanschaft via onze webshop en de daarbij ingevulde gegevens.

Artikel 4 | Jouw rechten

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Sticky Chapters over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Sticky Chapters. Je kunt verzoeken dat Sticky Chapters je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Sticky Chapters te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Sticky Chapters of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Sticky Chapters te verkrijgen. Sticky Chapters zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op een eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Sticky Chapters je daardoor bepaalde diensten meer kan leveren.

Reactie door Sticky Chapters
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@stickychapters.nl. Sticky Chapters zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één maand nadat Sticky Chapters een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Sticky Chapters je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangegeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Artikel 5 | Ontvanger gegevens

Het kan zijn dat Sticky Chapters verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Artikel 6 | Vragen

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Sticky Chapters je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@stickychapters.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Sticky Chapters jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@stickychapters.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

We gebruiken cookies om jou de beste ervaring te bieden 🍪